Open Water Diver (Základný kurz)

 • Tento kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval zrozumiteľný výcvik budúcim potápačom s prístrojom.
 • Tento kurz sa zameriava na znalosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa človek stal bezpečným potápačom-začiatočníkom a rozvinul zmysel pre sebaistotu a zodpovednosť pri dobrodružstvách a odhalovaní podvodného sveta.
 • Tento kurz kvalifikuje potápača k potápaniu do maximálnej hĺbky 21 metrov spoločne s potápačom minimálne rovnakej kvalifikácie. Doprovod Divemastera, Asistent inštruktora alebo Inštruktora nie je vyžadovaný, avšak v ich doprovode je možné potápať sa do maximálnej hĺbky 30 metrov.
 • Táto kvalifikácia oprávňuje potápača k potápačským aktivitám, ktoré majú primeranú podporu nad hladinou, k uskutočňovaniu bezdekompresných ponorov.
 • Po dokončení kurzu Open Water Nitrox Diver se môže potápač potápať s akoukoľvek zmesou EANx od vzduchu až po EAN 40.
 • V doprovode inštruktora je možné rozvíjať ďalšie znalosti vedúce ku zvýšeniu svojej ďalšej kvalifikácie.
Požiadavky:
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

Advanced Open Water Diver (pokročilý kurz)

 • Tento stredne pokročilý pokračovací kurz umožňuje IANTD OWD (Nitrox) potápačom rozšířiť zdatnosť vo vode a získať pod dohľadom viacej praktických zkúseností.
 • Tento kurz kvalifikuje potápača potápať sa do maximálnej hĺbky 30 metrov.
 • naučíte sa vypúšťať bójku, navigáciu, nočný ponor,…
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD OWD (Nitrox) alebo akákoľvek podobná kvalifikácia.
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

Deep Diver (hĺbkový potápač so vzduchom)

 • Cieľom tohoto výcvikového kurzu je vedenie potápačov k zodpovednému potápaniu do maximálnej hĺbky 39 metrov so vzduchom.
 • Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápača v skúsenostiach, chovania, teórii a plánovánia hĺbkových ponorov. Kurz  je prvým medzinárodne uznávaným kurzom, v ktorom sú zahrnuté správne a bezpečné praktiky hĺbkových ponorov.
 • Tento kurz je doporučené vyučovať spoločne s kurzom IANTD EANx Diver alebo IANTD Recreational Trimix Diver alebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
 • Tento kurz kvalifikuje potápáča k ponorom do 39 metrov.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD Advanced Open Water Diver alebo ekvivalent.
 • Minimálne 10 doložených ponorov.
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

EANx Diver (Nitroxový potápač)

 • Tento kurz je postavený tak, aby poskytoval športovým potápačom bezpečnejší dýchací plyn, s ktorým si omnoho lepšie užijú ponory v rozmedzí 12 až 39 metrov. Potápači si môžu vybrať medzi potápaním zo smesou podľa EANx tabuliek alebo sa potápať konzervatívne s použitím vzduchových tabuliek či počítačov.
 • IANTD EANx Diver kvalifikácia môže byť vyučovaná ako samostatný kurz alebo v kombinácii s rôznymi pokročilými specializačnými kurzami IANTD.
 • Kurz zahrňuje použitie zmesí EANx v rozmedzí 21% až maximálne 40% kyslíku.

AEANx Diver (pokročilý Nitroxový potápač)

Tento kurz je navrhnutý tak, aby ďalej rozširoval znalosti potápača v používaní EANx zmesí. Po skončení tohoto kurzu môže potápač používať na dekompresiu EAN50 v trvaní do 15 minut.

Požiadavky:
 • Minimálna kvalifikácia Deep Diver a EANx diver
 • Minimálny vek 15 rokov so súhlasom rodiča alebo 18 rokov
 • Minimálne 50 zaznamenaných ponorov a z toho 10 v rozmedzí 27-39 metrov
 • Prípadne o možnosti zúčastniť sa kurzu rozhodne inštruktor

Diver First Aid (prvá pomoc)

 • Tento kurz je určený k tomu, aby naučil potápača zvládať potápačské nehody a ďalšie úrazy, ktoré sa môžu stať pri potápaní.
Požiadavky:
 • Nie sú vyžadované. Tento kurz je podmienkou pre udelenie certifikácie Rescue diver, Divemaster.

DAN Oxygen Provider (poskytovateľ kyslíka)

 • Tento kurz je určený k tomu, aby naučil potápača poskytnúť kyslík pri zvládaní potápačských nehôd.
 • Takisto je kurz potrebný na kompletné ukončenie kurzu Rescue diver
 • Kurz takisto treba absolvovať ku kurzu Divemaster
Požiadavky:
 • Nie sú vyžadované. Tento kurz je podmienka pre udelenie certifikácie Rescue diver, Divemaster.

Rescue Diver (potápač záchranár)

 • Tento kurz je určený k výučbe záchrany seba samého a druhého potápača.
 • Takisto je potrebný pri udelovaní certifikácie Divemaster
 • Kurz slúži aj na riešenie rôznych krízových situácií pod vodou
Požiadavky:
 • Kvalifikácia Advanced Open Water Diver (pokročilý potápač na volnej vode) alebo musí preukázať minimálne 10 doložených ponorov v denníku ponorov.
 • Kvalifikácia Diving First Aid (potápačská prvá pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
 • Je doporučená kvalifikácia AED.
 • Musí mať najmenej 18 rokov.

Divemaster (potápačský sprievodca)

 • Tento kurz je navrhnutý tak, aby priniesol zodpovedný výcvik osobám, ktorí si želajú dohliadať na IANTD potápačov. Patrí sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster môže učiť kurz Snorkel Skin Diver. Po úspešnom zvládnutí celého obsahu kurzu môže divemaster učiť kurz IANTD OW Free Diver. Pokiaľ má divemaster i kvalifikáciu Recreational Trimix alebo Advanced Recreational Trimix, môže dohliadať i pri týchto kurzoch.
 • IANTD Divemaster môže dohliadať, doprevádzať a asistovať vo všetkých IANTD Open Water Diver kurzoch, ale nesmie viesť výcvikové cvičenie sám, pokiaľ nie je pod priamym dohľadom kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Inštruktora.
 • IANTD Divemaster je kvalifikovaný plánovať a robiť záchrannú akciu pri potápačských aktivitách.
 • Po dokončení kurzu je divemaster oprávnený viesť špecializačné potápačské kurzy, pre ktoré bol vyškolený. Pokiaľ je kurz uskutočňovaný v odlišných podmienkach než je zvyklý, mal by nasjkôr získať patřičné skúsenosti.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD Advanced EANx Diver alebo Advanced Recreational Trimix, Prvá pomoc zahŕňajúca CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver alebo ekvivalentné. Pokiaľ je uznaná ekvivalentná certifikácia, CPR a Oxygen Provider musí byť platné pre ďalšie 2 roky. Je doporučené mať 2 špecializačné kvalifikácie.
 • Minimálně 60 doložených ponorov.
 • Minimálna dolná veková hranica je 18 rokov.