Wreck Diver (Vrakový potápač)

Tento kurz je určený pre potápačov, ktorí sa chcú potápať na vraky do maximálnej hĺbky 40 m s obmedzenou dekompresiou a obmedzenou penetráciou. (otvorené nadstavby, chodby,… kde je vidieť denné svetlo, východ musí byť vidieť po celú dobu a priestor musí byť dostatočne široký)

Požiadavky:
  • minimálne AOWD kvalifikácia a 10-15 doložených ponorov
  • na junior WD je minimálny vek 12 rokov alebo 15 rokov s povolením rodiča prípadne 18 rokov bez súhlasu rodiča.

Ice Diver (potápač pod ľadom)

Tento kurz je určený pre potápačov, ktorí sa chcú bezpečne potápať pod ľadom. Naučíte sa prácu s navijákom, dôležité pravidlá pre potápanie pod ľadom a takisto výstroj vhodný na potápanie pod ľadom.

Požiadavky:
  • minimálny vek 15 rokov
  • minimálna kvalifikácia AOWD a 15 ponorov