OPEN WATER DIVER
Počet osôb na kurze Cena so zapožičaním výstroja Cena bez zapožičania výstroja
individuálny 460 € 400 €
2-3 osoby 400 € 340 €
4 a viac osôb 370 € 300 €
ADVANCED OPEN WATER DIVER
Počet osôb na kurze Cena so zapožičaním výstroja Cena bez zapožičania výstroja
individuálny 460 € 400 €
2-3 osoby 400 € 360 €
4 a viac osôb 370 € 300 €
NITROX DIVER
Počet osôb na kurze Cena
individuálny 190 €
2-3 osoby 180 €
4 a viac osôb 170 €
ADVANCED EANx DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 430 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
2-3 osôb 380 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
4 a viac osôb 360 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
DEEP DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 430 € Vlastný výstroj
2-3 osôb 390 € Vlastný výstroj
4 a viac osôb 370 € Vlastný výstroj
RESCUE DIVER (OFA a DAN OP nie je v cene)
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 400 € Vlastný výstroj
2-3 osoby 370 € Vlastný výstroj
4 a viac osôb 340 € Vlastný výstroj
DIVER FIRST AID
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 100 €
DAN OXYGEN PROVIDER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 125 €
ICE DIVER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 260 €
WRECK DIVER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 350 € cena nezahŕňa dopravu a ubytovanie kde je možné kurz vykonať
TECHNICAL DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 700 € Vlastný výstroj podľa pokynov inštruktora,cena nezahŕňa plyny potrebné na vykonanie kurzu
2 a viac osôb 600 € Vlastný výstroj podľa pokynov inštruktora, cena nezahŕňa plyny, ktoré treba k vykonaniu kurzu
DIVEMASTER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
Nezávisle od počtu osôb 780 € Vlastný výstroj

Každý kurz je možné uhradiť aj na tri splátky, vtedy sa pripočíta k cene kurzu 50 € a certifikát je vystavený až po uhradení kompletnej sumy za kurz.