OPEN WATER DIVER
Počet osôb na kurze Cena so zapožičaním výstroja Cena bez zapožičania výstroja
individuálny 440 € 390 €
2-3 osoby 390 € 320 €
4 a viac osôb 340 € 290 €
ADVANCED OPEN WATER DIVER
Počet osôb na kurze Cena so zapožičaním výstroja Cena bez zapožičania výstroja
individuálny 440 € 390 €
2-3 osoby 370 € 340 €
4 a viac osôb 320 € 290 €
NITROX DIVER
Počet osôb na kurze Cena
individuálny 190 €
2-3 osoby 180 €
4 a viac osôb 170 €
ADVANCED EANx DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 390 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
2-3 osôb 360 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
4 a viac osôb 340 € Vlastný výstroj, v cene nie je zahrnutý plyn EAN50
DEEP DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 400 € Vlastný výstroj
2-3 osôb 370 € Vlastný výstroj
4 a viac osôb 350 € Vlastný výstroj
RESCUE DIVER (OFA a DAN OP nie je v cene)
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 390 € Vlastný výstroj
2-3 osoby 350 € Vlastný výstroj
4 a viac osôb 320 € Vlastný výstroj
DIVER FIRST AID
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 100 €
DAN OXYGEN PROVIDER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 125 €
ICE DIVER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 240 €
WRECK DIVER
Počet osôb na kurze Cena
Nezávisle od počtu osôb 350 € cena nezahŕňa dopravu a ubytovanie kde je možné kurz vykonať
TECHNICAL DIVER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
individuálny 680 € Vlastný výstroj podľa pokynov inštruktora,cena nezahŕňa plyny potrebné na vykonanie kurzu
2 a viac osôb 600 € Vlastný výstroj podľa pokynov inštruktora, cena nezahŕňa plyny, ktoré treba k vykonaniu kurzu
DIVEMASTER
Počet osôb na kurze Cena Požiadavka
Nezávisle od počtu osôb 750 € Vlastný výstroj

Každý kurz je možné uhradiť aj na tri splátky, vtedy sa pripočíta k cene kurzu 50 € a certifikát je vystavený až po uhradení kompletnej sumy za kurz.