Táto položka slúži pre tých, ktorí si urobili už certifikát inde (nie u mňa) a majú pocit, že kurz nebol dostačujúci. Preto ja ponúkam absolvovať kurzy znova buď teóriu alebo len cviky pod vodou. Samozrejme po týchto kurzoch sa nevystavuje nový certifikát ani manuál.

Kurz Len teória Len cviky- ponory Kompletne cviky aj teória
Open Water Diver 100 € 110 € 200 €
Advanced Open Water Diver 100 € 110 € 200 €
Nitrox Diver 45 € —- 45 €
Advanced Nitrox Diver 100 € 120 € 210 €
Deep Diver 100 € 120 € 210 €
Rescue Diver 100 € 110 € 200 €
Divemaster 200 € 200 € 370 €