Táto položka slúži pre tých, ktorí si urobili už certifikát inde (nie u mňa) a majú pocit, že kurz nebol dostačujúci. Preto ja ponúkam absolvovať kurzy znova buď teóriu alebo len cviky pod vodou. Samozrejme po týchto kurzoch sa nevystavuje nový certifikát ani manuál.

Kurz Len teória Len cviky- ponory Kompletne cviky aj teória
Open Water Diver 140 € 140 € 220 €
Advanced Open Water Diver 130 € 140 € 220 €
Nitrox Diver 50 € —- 45 €
Advanced Nitrox Diver 130 € 150 € 230 €
Deep Diver 120 € 130 € 210 €
Rescue Diver 100 € 110 € 200 €
Divemaster 270 € 270 € 480 €