LOKALITA KAMENJAK CAVES (KAMENJAK)

Táto lokalita sa nachádza neďaleko Medulinu prípadne Premantura asi 15 minút plavby. Sú tu viaceré malé jaskyne, kaverny. Je tu mnoho kúpajúcich, šnorchlujúcich a je tu tuším hore aj parkovisko. Je tu jedna väčšia jaskyňa, odtiaľ sa dá vyplávať, potom ďalšia menšia a je tu aj jeden malý tunel, cez ktorý sa dá preplávať. Na mnohých miestach sa dá vynoriť na hladinu.

Hĺbka: 0-6 m

Dĺžka jaskyne: rôzne

Šírka: dve sú priestranné, tunel je užší a je tu aj jedna veľmi malá a nízka.

Poznámka: Je dobré vplávať do najväčšej, odtiaľ von naľavo do druhej, potom pozrieť aj tunel. Napravo od jaskýň je ešte menšia stena.

LOKALITA BLUE HOLE (KORČULA)

Táto lokalita sa nachádza neďaleko mesta Vela Luka. Je to veľmi pekná lokalita. Najskôr sa dá plávať popri stene do 35-38 m kde sú aj fialové a žlté gorgónie a postupne stena stúpa do menšej hĺbky a začína blue hole. Najskôr je to väčší priestor s 2-3 otvormi na vrchu v cca 4-5 metroch a po pokračovaní je na konci úzka chodba s uzavretým priestorom kde môžeme nájsť aj truhlicu s pokladom.

Hĺbka: 4-38 m

Dĺžka jaskyne: asi 50-60 m

Šírka: priestranná asi 20 m, na konci chodba asi 3 m široká.

Poznámka: ak nechcete ísť ku stene, dá sa priamo spustiť cez otvori hneď do jaskyne, ale odporúčam veľmi aj stenu.

LOKALITA GREEN CAVE (VIS)

Táto lokalita sa nachádza neďaleko vraku Brioni. Je to dosť priestranná jaskyňa. Pri ponore môžeme klesnúť ešte pred touto jaskyňou do 25 m hĺbky kde je ďalšia jaskyňa. Do jaskyne green cave chodia s obľubou aj turisti s ľoďami, čiže je vidno aj otvor nad hladinou. Jaskyňa má dva otvory, ale vo vnútri je len jeden priestor, dva otvory oddeľuje skalnatý stĺp ako je vidieť na fotke.

Hĺbka: do 6 m

Dĺžka jaskyne: asi 40-50 m

Šírka: priestranná asi 20 m

Poznámka: pozor na ľode a člny nad hlavami, chodia sem aj väčšie ľode, vo vnútri sme videli nad hlavami aj motorové člny.

CRES- NOVÁ JASKYŇA

Táto lokalita sa nachádza pri ostrove Cres asi 30 min. ľoďou od ostrova Krk. Je to veľmi pekná lokalita s množstvom rýb, húb, rias a pod. Je tu v 6 m vchod do jaskyne,ktorá je dlhá asi 40-50 m a aj široká asi 30-40 m. Vo vnútri po okraji sú popadané skaly. Ponor začíname popri reefe, smerom dole od miesta vstupu, kde vlastne obídeme skalnatú stenu, keď sa dostaneme dole, točíme sa doľava,kde sa dá podplávať vyčnievajúcu stenu. Je to ako menšia jaskyňa s množstvom farebných húb. Kopírujeme túto časť a potom v 12-15 m sa prepláva smerom na stenu, kde nájdeme zaujímavý život, slimákov (hlavne flabelíny) a rôzne iné druhy. Potom sa musíme dostať do 6 m a odtiaľ pokračujeme popri stene kým nenájdeme otvor do jaskyne. Pred jaskyňou nájdeme ako keby popadané skaly, (tok skál smerom do hĺbky). Je to naozaj pekná lokalita.

Viditeľnosť: asi 10-20 m

Prúdy: žiadne alebo len slabé

Max. hĺbka: počas ponoru: 30 m

Vhodné: aj pre začiatočníkov

OSTROV BANJOLE (Istria, Rovinj)

Tento ostrov sa nachádza neďaleko pobrežia asi 5-8 min. ľoďou. Je tu jedna menšia jaskyňa, do ktorej sa dá vplávať, je dlhá asi 25-30 m, pri otvore široká a postupne sa zužuje. Môžeme tu nájsť rôzne druhy rakov a rýb. Otvor, vchod do jaskyne je v 12 m. Napravo od tejto jaskyne je chodba, ako keby sem plávali cez menšie tunely, na konci tejto chodby je otvor v strope kde sa dá pekne vyplávať. Na ľavo od prvej jaskyne, je ďalšia jaskyňa, cez ktorú keď preplávame dostaneme sa do svetlej časti, kde slnko presvitá z hora. Tu sa dá aj vynoriť a nad sebou máme dieru cez ktorú sa dá pozerať na oblohu. Za touto dierou je ešte malý priestor smerom dovnútra, kde je malá miestnosť s rakmi, medúzami a rybami. Pozor na to, že sem sa zmestí 1 max. 2 potápači. Je to dosť úzke. Jaskyňa cez ktorú sme vplávali k otvoru je dostatočne široká a vchod je asi v 4-5 m. Sú tu obrovské kamene-balvany. Otvor jaskyne je široký možno aj 15 m. Je to naozaj pekná lokalita s množstvom života hlavne v jaskyniach.

KABAL(ostrov HVAR)

Táto lokalita sa nachádza pri ostrove Hvar. Je to vlastne malý tunel s jaskyňou. Vchod do tunela je v 7-8 m keď sa zanoríme pri rohu kde sú schody. Tunel je asi 25-30 m dlhý. Dá sa vyplávať na druhom konci cca v 18 m. Potom sa pokračuje vedľa steny, kde sú gorgónie, otvory, pukliny, kde sa ukrývajú rôzne živočíchy. Je to pekná lokalita.

Viditeľnosť: 15-25 m

Prúdy: iba slabé

Max. hĺbka: počas ponoru cca 20 m, ale klesá to ešte hlbšie

Vhodnosť: Aj pre začiatočníkov

Dno: Skalnaté + sediment, gorgónie, pukliny, malé diery…

Ryby: Bolo tu v celku dosť rýb, stretli sme tu aj chobotnicu, raka, …

Poznámka: Tunel je vhodný aj pre začiatočníkov, ale treba dávať pozor na techniku kopu, pretože sa ľahko dá zakaliť voda. Pekná lokalita, zaujímavá aj na terén aj na život. Do tunelu treba mať svetlo.

JASKYŇA LUČICA (ostrov Brač)

Táto lokalita sa nachádza pri ostrove Brač. Je to vlastne jaskyňa, dá sa povedať okrúhleho (oválneho) tvaru. Sú tu dva otvory asi v 3-4 m hĺbke. Svetlo veľmi dobre preniká aj do hlbších častí. Priemer jaskyne je asi 35-40 m. Vojde sa sem dosť veľa potápačov.

Viditeľnosť: 20-25 m

Prúdy: žiadne

Max. hĺbka: 45 m (počas ponoru menej)

Vhodnosť: aj pre začiatočníkov, hlbšie časti pre pokročilých potápačov.

Dno: Skaly, sediment, ktorý sa ľahko rozvíri.

Ryby: málo rýb

Poznámka: Je to veľmi pekná jaskyňa, aj keď na fotenie nič zaujímavé, svetlo dobre preniká aj do hĺbky 25-28 m. Je to veľká jaskyňa, ale nedá sa tu zablúdiť.