Rekreačné kurzy

Open water diver (Základný kurz)

(OPEN WATER DIVER, OPEN WATER NITROX DIVER)

 • Tento kurz je narhnutý tak, aby poskytoval zrozumiteľný výcvik budúcim potápačom s prístrojom.
 • Tento kurz sa zameriava na znalosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa človek stal bezpečným potápačom-začiatočníkom a rozvinul zmysel pre sebaistotu a zodpovednosť pri dobrodružstvách a odhalovaní podvodného sveta.
 • Tento kurz kvalifikuje potápača k potápaniu do maximálnej hĺbky 21 metrov spoločne s potápačom minimálne rovnakej kvalifikácie. Doprovod Divemastera, Asistent inštruktora alebo Inštruktora nie je vyžadovaný, avšak v ich doprovode je možné potápať sa do maximálnej hĺbky 30 metrov.
 • Táto kvalifikácia oprávňuje potápača k potápačským aktivitám, ktoré majú primeranú podporu nad hladinou, k uskutočňovaniu bezdekompresných ponorov.
 • Po dokončení kurzu Open Water Nitrox Diver se môže potápač potápať s akoukoľvek zmesou EANx od vzduchu až po EAN 40.
 • V doprovode inštruktora je možné rozvíjať ďalšie znalosti vedúce ku zvýšeniu svojej ďalšej kvalifikácie.
Požiadavky:
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

Advanced open water diver (Pokročilý kurz)

 • Tento stredne pokročilý pokračovací kurz umožňuje IANTD OWD (Nitrox) potápačom rozšířiť zdatnosť vo vode a získať pod dohľadom viacej praktických zkúseností.
 • Tento kurz kvalifikuje potápača potápať sa do maximálnej hĺbky 30 metrov.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD OWD (Nitrox) alebo akákoľvek podobná kvalifikácia.
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

Deep air diver (Hĺbkový potápač so vzduchom)

 • Cieľom tohoto výcvikového kurzu je vedenie potápačov k zodpovednému potápaniu do maximálnej hĺbky 39 metrov so vzduchom.
 • Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápača v skúsenostiach, chovania, teórii a plánovánia hĺbkových ponorov. Kurz  je prvým medzinárodne uznávaným kurzom, v ktorom sú zahrnuté správne a bezpečné praktiky hĺbkových ponorov.
 • Tento kurz je doporučené vyučovať spoločne s kurzom IANTD EANx Diver alebo IANTD Recreational Trimix Diver alebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
 • Tento kurz kvalifikuje potápáča k ponorom do 39 metrov.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD Advanced Open Water Diver alebo ekvivalent.
 • Minimálne 10 doložených ponorov.
 • Minimálna dolná veková hranica je 15 rokov s povolením rodiča alebo opatrovníka, alebo minimálne 12 rokov pre junior potápačskú kvalifikáciu, alebo minimálne 18 rokov bez súhlasu opatrovníka.

Nitrox diver (Potápač so zmesou Nitrox)

 • Tento kurz je postavený tak, aby poskytoval športovým potápačom bezpečnejší dýchací plyn, s ktorým si omnoho lepšie užijú ponory v rozmedzí 12 až 39 metrov. Potápači si môžu vybrať medzi potápaním zo smesou podľa EANx tabuliek alebo sa potápať konzervatívne s použitím vzduchových tabuliek či počítačov.
 • IANTD EANx Diver kvalifikácia môže byť vyučovaná ako samostatný kurz alebo v kombinácii s rôznymi pokročilými specializačnými kurzami IANTD.
 • Kurz zahrňuje použitie zmesí EANx v rozmedzí 21% až maximálne 40% kyslíku.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia Open Water Diver.
 • Musí mať minimálne 15 rokov so súhlasom rodiča alebo právneho zástupcu alebo minimálne 12 rokov  na kvalifikáciu junior diver alebo minimálne 18 rokov bez nutnosti súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu.

Diver First Aid (Prvá pomoc pre potápača)

 • Tento kurz je určený k tomu, aby naučil potápača zvládať potápačské nehody a ďalšie úrazy, ktoré sa môžu stať pri potápaní.
Požiadavky:
 • Nie sú vyžadované. Tento kurz je podmienkou pre udelenie certifikácie Rescue diver, Divemaster.

DAN Oxygen provider (poskytovateľ kyslíka)

 • Tento kurz je určený k tomu, aby naučil potápača poskytnúť kyslík pri zvládaní potápačských nehôd.
Požiadavky:
 • Nie sú vyžadované. Tento kurz je podmienka pre udelenie certifikácie Rescue diver, Divemaster.

Rescue Diver (Potápač záchranár)

 • Tento kurz je určený k výučbe záchrany seba samého a druhého potápača.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia Advanced Open Water Diver (pokročilý potápač na volnej vode) alebo musí preukázať minimálne 10 doložených ponorov v denníku ponorov.
 • Kvalifikácia Diving First Aid (potápačská prvá pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
 • Je doporučená kvalifikácia AED.
 • Musí mať najmenej 18 rokov.

Divemaster (Potápačský sprievodca)

 • Tento kurz je navrhnutý tak, aby priniesol zodpovedný výcvik osobám, ktorí si želajú dohliadať na IANTD potápačov. Patrí sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster môže učiť kurz Snorkel Skin Diver. Po úspešnom zvládnutí celého obsahu kurzu môže divemaster učiť kurz IANTD OW Free Diver. Pokiaľ má divemaster i kvalifikáciu Recreational Trimix alebo Advanced Recreational Trimix, môže dohliadať i pri týchto kurzoch.
 • IANTD Divemaster môže dohliadať, doprevádzať a asistovať vo všetkých IANTD Open Water Diver kurzoch, ale nesmie viesť výcvikové cvičenie sám, pokiaľ nie je pod priamym dohľadom kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Inštruktora.
 • IANTD Divemaster je kvalifikovaný plánovať a robiť záchrannú akciu pri potápačských aktivitách.
 • Po dokončení kurzu je divemaster oprávnený viesť špecializačné potápačské kurzy, pre ktoré bol vyškolený. Pokiaľ je kurz uskutočňovaný v odlišných podmienkach než je zvyklý, mal by nasjkôr získať patřičné skúsenosti.
Požiadavky:
 • Kvalifikácia IANTD Advanced EANx Diver alebo Advanced Recreational Trimix, Prvá pomoc zahŕňajúca CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver alebo ekvivalentné. Pokiaľ je uznaná ekvivalentná certifikácia, CPR a Oxygen Provider musí byť platné pre ďalšie 2 roky. Je doporučené mať 2 špecializačné kvalifikácie.
 • Minimálně 60 doložených ponorov.
 • Minimálna dolná veková hranica je 18 rokov.