Cenník plnenia fliaš (cena za 1 liter vzduchu na 200 bar je 0,60 € a cena na 300 bar je 1 €)

Vzduch
Objem fľaše v L Cena v €
10 6
12 7,20
15 9
18 10,8
EAN28-30
Objem fľaše v L Cena v €
10 9
12 10,8
15 13,5
18 16,2
EAN32-34
Objem fľaše v L Cena v €
10 10
12 11,8
15 14,50
18 17,5
EAN36-40
Objem fľaše v L Cena v €
10 11
12 12,50
15 15,50
18 18,50
EAN50
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 11
Stage S80 15,50
Kyslík iba do 100-120 barov
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 17
Stage S80 28
Argón na požiadavku
Objem fľaše v litroch Tlak Cena v €
0,8 Každých 10 barov 0,8
1,5 Každých 10 barov 1
1,9 Každých 10 barov 1,30