Cenník plnenia fliaš (cena za 1 liter vzduchu na 200 bar je 0,70 € a cena na 300 bar je 1,40 €)

Vzduch
Objem fľaše v L Cena v €
10 7
12 8,4
15 10,5
18 12,6
EAN28-30
Objem fľaše v L Cena v €
10 10
12 12
15 13,5
18 16
EAN32-34
Objem fľaše v L Cena v €
10 12
12 13
15 15
18 18
EAN36-40
Objem fľaše v L Cena v €
10 13
12 14
15 16
18 19
EAN50
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 13
Stage S80 17
Kyslík iba do 100-120 barov
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 16
Stage S80 32
Argón na požiadavku
Objem fľaše v litroch Tlak Cena v €
0,8 Každých 10 barov 0,8
1,5 Každých 10 barov 1
1,9 Každých 10 barov 1,30