Cenník plnenia fliaš (cena za 1 liter vzduchu na 200 bar je 0,50 € a cena na 300 bar bude 1 €)

Vzduch
Objem fľaše v L Cena v €
10 5
12 6
15 7,50
18 9
EAN28-30
Objem fľaše v L Cena v €
10 8
12 9,60
15 12
18 14,40
EAN32-34
Objem fľaše v L Cena v €
10 9
12 10,8
15 13,50
18 16,20
EAN36-40
Objem fľaše v L Cena v €
10 9,50
12 11,40
15 14,25
18 17,10
EAN50
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 10
Stage S80 14,50
Kyslík iba do 100-120 barov
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 15
Stage S80 27
Argón na požiadavku
Objem fľaše v litroch Tlak Cena v €
0,8 Každých 10 barov 0,8
1,5 Každých 10 barov 1
1,9 Každých 10 barov 1,30