Cenník plnenia fliaš (cena za 1 liter vzduchu na 200 bar je 0,50 € a cena na 300 bar bude 1 €)

Vzduch
Objem fľaše v L Cena v €
10 5
12 6
15 7,50
18 9
EAN28-30
Objem fľaše v L Cena v €
10 7
12 8,40
15 10,50
18 12,60
EAN32-34
Objem fľaše v L Cena v €
10 8
12 9,60
15 12
18 14,40
EAN36-40
Objem fľaše v L Cena v €
10 8,50
12 10,20
15 12,75
18 15,30
EAN50
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 9
Stage S80 14,00
Kyslík iba do 100-120 barov
Objem fľaše v L Cena v €
Stage S40 14
Stage S80 26
Argón na požiadavku
Objem fľaše v litroch Tlak Cena v €
0,8 Každých 10 barov 0,8
1,5 Každých 10 barov 1
1,9 Každých 10 barov 1,30